การทำ Website

posted on 21 Aug 2012 22:26 by inwprogramming in Website

- SEO(Search engine optimization) ตัวสำคัญ ทำให้คนที่ค้นหาใน Google มาเจอ Web ของเรา 
- HTML 
- CSS
- javascript/Jquery/Jquery UI
- AJAX
- Web Programming(ASP.net, PHP)
- Database (SQL Server, MySQL, MongoDB)

ในการออกแบบบล็อก จะสังเกตได้ว่าการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกัน ในบทความนี้ผมจะแยกส่วนประกอบพวกนี้ออกเป็น 9 ส่วน หากคุณให้ความสนใจในแต่ละส่วนมากเท่าไหร่ ภาพรวมของบล็อกที่ออกมาจะดูดีมากเท่านั้น

  • ส่วนหัว(Header)
  • ส่วนเนื้อหา(Content Area)
  • เมนูหลัก(Primary Navigation)
  • เมนูรอง(Secondary Navigation)
  • หัวเรื่อง(Headlines)
  • ส่วนแสดงความคิดเห็น(Comments)
  • ส่วนท้ายของบทความ(Post’s Footer)
  • ส่วนท้ายของบล็อก(Footer)
  • โฆษณา(Advertisements)

Comment

Comment:

Tweet