โครงสร้างโปรแกรม (Coding)

posted on 14 Aug 2012 23:35 by inwprogramming in Programming
โครงสร้างโปรแกรม 
หลายๆ คนสงสัยว่า 
if...else
1)     if (expression) {
statement ;
}  else  {
statement ;
}
2)     if (expression) 
{
statement ;
}
else 
{
statement ;
}
แบบไหนดูง่ายกว่ากัน
จริงๆ ผมว่าแบบ 2) ดูง่ายน่ะครับ
แบบ 1) ส่วนมากจะเจอในภาษา PHP
ส่วน C#.net นิยมเขียนแบบ 2) เพราะว่า
ถ้าพิมพ์ Code แบบ 1) ไป C#.net จะจัด Format ให้อยู่ในรูปแบบที่ 2 ครับ

edit @ 14 Aug 2012 23:49:39 by P.Tongkamonwat

Comment

Comment:

Tweet